Velkommen til FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn 

 

Forældre og venneforening

 

Forældre- og Venneforeningen for FDF Randers 2 Sct. Peders Sogn er kredsens støtteforening.


FVF´s primære formål er at støtte kredsen økonomisk.


Hvert år giver FVF kredsen støtte til driften af kredshuset, samt til at nedbringe deltagerbetalingen på bl.a. juletur og sommerlejr.
Herudover giver FVF ofte støtte til ting og aktiviteter, som kredsen søger om tilskud til.

FVF har bl.a. givet tilskud til legepladsen og tilskud til landslejr.


Vi vil gerne opfordre til, at alle forældre og venner af kredsen melder sig ind i FVF.
Det årlige kontingent er 100 kr.


FVF vil også gerne have hjælp til de aktiviteter, som afholdes i løbet af året f.eks. loppemarkedet.

(Kontakt her formanden Birthe Fihl-Jensen tlf. 81 19 10 83)

 

Har du lyst til at blive medlem, så send en mail med oplysninger om navn, adresse & telefonnummer til FVF kasserer Arne Rasmussen Mail: fvf@randers2.dk..

 

 

Loppemarked:

Hvis der er nogle der har nogle ting til vores Loppemarked modtager vi det gerne ved vores kredshus (Langvangen 2, 8930 Randers nø)

i carporten (bag den røde presening).


næste Loppemarked d. 30 og 31 Maj 2025